Obchodní podmínky

Tyto smluvní podmínky upravují podmínky účasti na akcích pořádaných Chilli Marketing, s.r.o. a nabízených na PsychologPsu.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto smluvní podmínky platí pro nákup účasti na akcích pořádaných a prodávaných na stránkách www.PsychologPsu.cz (dále jen “Akce”), kterou provozuje Chilli Marketing, s.r.o., IČ: 06578683 se sídlem Heroltice 65, 666 01 Tišnov,  (dále jen „Provozovatel“), kontaktní e-mail: info@PsychologPsu.cz
 2. Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet (dále jen „Uživatel“). Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání e-mailové adresy a hesla.
 3. Akce jsou službou sloužící primárně k usnadnění porozumění a výcviku psů.

II. Podmínky účasti

 1. Podrobné podmínky účasti na akcích jsou uvedeny v popisu jednotlivé akce
 2. Akce uvedené jako „online“ jsou pořádány jako akce se vzdáleným přístupem pomocí internetového připojení
 3. Ostatní akce jsou pořádány jako prezenční

III. Práva a povinnosti uživatelů

 1. Uživatel se zavazuje neužívat Akce žádným způsobem, kterým by jakkoli narušoval práva provozovatele.
 2. Uživatel nemá právo propůjčovat své uživatelské jméno a heslo třetím osobám – účty jsou nepřenosné, neprodejné, patří jen a pouze Vám.
 3. V případě porušení těchto smluvních podmínek si provozovatel vyhrazuje právo okamžitě zrušit účast na Akci uživatele a nevracet uhrazenou částku..

IV. Úplata za účast na Akci

 1. Účast na Akci je podle rozhodnutí Provozovatele placena buď celou částkou předem nebo předen hrazenou zálohou ve stanovené výši a doplatkem na začátku Akce.
 2. Řádný daňový doklad v elektronické podobě ve formátu PDF je uživateli zaslán na jeho e-mailovou adresu, a to do 24 hodin od přijetí platby na účet provozovatele.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv vyhlašovat slevové a jiné akce, o kterých informuje na svých stránkách www.PsychologPsu.cz nebo jiným způsobem.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo informovat uživatele o nových Akcích prostřednictvím uvedeného e-mailu. Konkrétně jednou měsíčně aktuality. Z tohoto odběru se může uživatel kdykoliv odhlásit.

V. Způsoby platby za používání online kurzů

 1. Platbu Akcí dle bodu IV. je možno provést bankovním převodem na účet provozovatele 2901371465/2010 (nezapomeňte do poznámky uvést svůj e-mail a správný variabilní symbol a zaslat nám fakturační údaje na info@PsychologPsu.cz) nebo prostřednictvím služby Comgate.
 2. Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.
  1. Comgate Platba kartou
   Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.
  2. Comgate Platba bankovním převodem
   Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 
   Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

VI. Záruka, Reklamace

 1. Poskytovatel nabízí 100% záruku na vrácení peněz do 14 dnů před zahájením Akce (plná refundace)
 2. Provozovatel v ostatních bodech výslovně neposkytuje žádnou záruku na Akce. Akce se poskytují tak, jak jsou nabízeny, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.
 3. Veškerá rizika spojená s užíváním těchto Akcí nese uživatel. Provozovatel nenese v žádném případě odpovědnost za škodu vzniklou před, během a po Akci, ať by byla jakákoli.
 4. Provozovatel zaručuje, že Akce pracují v souladu s popisem obsaženým na stránkách PsychologPsu.cz.
 5. V případě nekonání Akce způsobené ať provozovatelem, poskytovatelem služeb, vyšší mocí apod., učiní provozovatel vše proto, aby Akce byla v co nejkratší době nahrazena.
 6. Lhůta začíná od okamžiku přihlášení. Objednáním předplatného uživatel vyjadřuje, že byl s podmínkami Akce a plně seznámen.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Osobní údaje uživatelů budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s uživatelem a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě.
 3. Registrací uživatel dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to pouze pro administrativní potřeby Provozovatele. Uživatel tímto výslovně dává souhlas k uložení svého jména, e-mailu, popř. dalších informací týkajících se uživatele do databáze Provozovatele.
  Zároveň uděluje souhlas k zasílání e-mailových zpráv týkajících se Akcí a souvisejích informací a službách s tím spojených. Uživatel se může kdykoliv z těchto zpráv odhlásit v patičce každého hromadného e-mailu.

VIII. Závěrečné ustanovení

 1. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s těmito smluvními podmínkami.
 2. Tyto smluvní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách provozovatele v den registrace uživatele a prvního vstupu do online kurzů.
 3. Tyto smluvní podmínky mohou být provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14 denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvních podmínek na stránkách provozovatele https://www.PsychologPsu.cz/obchodni-podminky.
 4. Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1. 1. 2020