NEPOSLUŠNÝ PES

Když pes neposlechne povel člověka,

člověk je naštvaný, vymýšlí spoustu důvodů

třeba psí vztek, psí škodolibost,

neposlušnost jako vlastnost,

chybu v charakteru psa,

nebo že pes neposlechl schválně,

třeba aby člověka naštval

 

Jsou však jen tři důvody

proč pes neposlechne člověčí povel

 

Neznalost, Nemotivace a Strach

 

Neznalost povelu znamená

že pes neví, co má po povelu následovat

jaký pohyb, jakou akci, jakou činnost člověk očekává

ale daleko častějí

má povel jiný zvuk, jinou emoci, jiné zabarvení hlasu

jiný tón hlasu, či dokonce jiné slovo

Pes nerozumí významu slov, pro psa je slovo pouze zvuk

zvuk je kterému člověk přiřazuje význam

ale taky emoce – radost či smutek

zvuky pes svými jemnými smysly

dokáže odlišit i velmi jemné rozdíly

člověkem často nepostřehnutelné

a ke trochu jinému zvuku nezná správnou činnost

(a proto funguje píšťalka daleko lépe než slovo,

a proto pochvala klikrem urychlí výcvik třikrát

oproti slovní pochvale)

A nebo taky pes zná povel jinak

třeba tak že po “ke mně” bude následovat

príma hra na honěnou, kdy pes bude kořist a páneček lovec

nebo po tom co jsem zůstal po “sedni”

mnohokrát stát, tak přece znamená “sedni” povel Zůstaň stát

to ví přece každý pes

 

Nemotivace znamená

Proč bych měl poslechnout, nic tím nezískám,

žádný užitek, žádnou hodnotu

Vždyť běhat s ostatními psy je větší zábava

než přiběhnout k nudnému člověku

který místo hry se mnou na vycházce hraje s tou svítící plackou,

vydává zvuky s jiným člověkem,

nebo jen tak vlasně spí i když jde

 

Vždyť běhat se psy, honit nějakou zvěř nebo si jen tak čuchat

je daleko lepší zábava a nebo alespoň nějaká

A nebo dokonce, když k němu přiběhnu,

tak to ukončí vycházku a půjdeme domů to přece nechci

 

Člověk může vycházku prožít nebo přežít

prožít hrami se svým psem, týmovou spoluprací,

může být pro psa jeho partnerem, tím kdo je zdrojem radosti a psího štěstí

a nebo může být jenom tím, kdo psa odvede tam kde jsou jiné lepší zdroje zábavy

Cítíte ten rozdíl?

Vždyť vytvořit motivaci je u psa tak snadné,

motivace je touha a radost a štěstí

jen je potřeba ji vytvářet tam kde má smysl

(mám na přednáškách nový termín – potenciál radosti – a kde ho má váš pes vyšší?

U vás, u jiných psů, u jiných lidí, u lovení zvěře…)

 

Strach má u psa mnoho forem

a s tím má mnoho forem i neposlušnost strachem daná

Třeba strach přijít na přivolání

protože vedle pánečka stojí strašák pes či strašák člověk

protože když přijdu, páneček mne bude stresovat

třeba pohlazením nebo jinou “rádobyodměnou”

protože když přijdu tak budu potrestán místo pochválen

(takže příště půjdu ještě pomaleji)

protože po “ke mně” vždy skončí zábava,

tak si to ještě prodloužím neposlušností

Nebo taky Přeskokové chování, kdy psovi “přeskočí v hlavě”

je způsobeno malým stresem a projevuje se mnoha formami

třeba tzv. začucháváním, taháním na vodítku, rozhlížením, nervozitou, reaktivitou

ztuhnutím, nechutí něco udělat, nepozorností, rychlou únavou

a ještě dalším chování co leze člověku na nervy

 

Strach má mnoho příčin – spouštěčů

vlastně všechno na co nebyl pes správně socializován

lidi psi věci události situace pohyby

seznam je dlouhý, má stovky položek

ale chystám ho pro vás

na co se často zapomíná

pohyby rukou a manipulace, samota, jízda autem,

 

Strach může být také strach poslechnout

protože po poslechnutí následoval trest

třeba za pomalost – a ta je daná nejistotou

nebo za nepřesnost – to se jmenuje korekce

a ta také psovi znepříjemňuje činnost

a taky znepříjemňuje pobyt v přítomnosti pánečka

přitom je potřebná jen při špatné metodice

chybném výcviku, neschopném či všehoschopném trenérovi

 

Odstranit tuto část neposlušnosti, kdy příčinou je psí strach znamená

v první řadě pochopit mechanismus strachu

a potom změnit strach za těšení se

změnit hrůzu za radost

 

U stovek psů jsem viděl špatnou socializaci,

takovou, která problém zhoršila,

protože prožitek příliš velkého strachu strach zesiluje,

takový prožitek je dalším traumatem, další hrůzou,

kterou si pes ke spouštěči  přidá,

Chce  se mi z toho někdy brečet,

ale raději zakládám Dobré psí školy,

aby výcvik a výchovu učily dělat správně,

příjemně pro psy i pro lidi

výcvik pomocí radosti a výchovu pomocí štěstí

 

Se správným výcvikem, práci se strachem, s motivaci, se správnou povelovou technikou vám rád pomůžu já (www.PsychologPsu.cz, www.kynolog.cz) nebo ve všech pobočkách www.DobraPsiSkola.cz

 

a na www.slideslive.cz/dobrapsiskola je zdarma moje přednáška Tři pilíře vztahu člověka a psa

 

Pavel Bradáč