Vztah se psem je složen z plné důvěry, vzájemného respektu a správné komunikace

Pozitivní metody jsou postaveny na týmové souhře, na vztahu člověka a psa a na pozitivních prožitcích. Více a podrobně postupně také na www.dogopedie.cz .

 

Problémové je chování nikoli pes

Věřím a vím, že všichni psi jsou v jádru skvělí. Jen dostali vrozené či získali životem špatné návyky, špatnou zkušenost, strach či něco podobného. 

 

Učení správného místo odnaučování špatného chování

Učení správného chování je daleko jednodušší a rychlejší řešení než odnaučování špatného chování. Má také jasný výsledek, pokud nějaké chování psa zakážete/potlačíte/zabráníte, nevíte jakým jiným (někdy ještě horším)  chováním ho pes nahradí.

 

Jde to i bez trestů a zákazů a korekcí. 

Pokud psa naučíte, co má dělat a proč to má dělat, tak není potřeba trestat a používat různé donucovací pomůcky, počínaje škrtícím obojkem a konče ranami elektrickým proudem.

 

Hra jako základní kámen důvěry

Psi i vlci si rádi hrají, hrou se učí poznávat svět, hrou se učí znát chování ostatních členů týmu a zvyšuje se tak pocit sounáležitosti. Pomocí her lze dosáhnout skvělých výsledků zábavným způsobem.

 

Pozitivně také znamená chtít místo muset

U problémů, kdy pes něco nedělá, je obvykle nepochopení psa, co dělat má, nedostatek motivace nebo strach činnost provést. Při správné analýze je řešení obvykle snadné a rychlé.  

 

Profesionalita a znalost etologie

Odmítám různá amatérská a laická řešení, ne proto že bych byl nesnášenlivý, ale proto že podobná řešení ke mně přivedla spousty majitelů se psy ve špatném psychickém stavu, a to většinou zbytečně; na začátku byl drobný problém s poslušností a na konci výsledkem práce dvou – tří „odborníků“ pes na hranici utracení. Správné řešení nesmí problém zhoršit.

 

Vůdce smečky nebo dobrý šéf

Má-li pes respektovat majitele beze strachu a donucení, je třeba si respekt získat pozitivně; být pro psa dobrým šéfem, kterého se nebojí, kterému věří, a se kterým chce být. Odmítám využívat metody „vůdců smečky“, které využívají strachu a nátlaku.

 

Pozitivně není o názvu

Jsou metody a lidé, kteří se tváří jako „pozitivní“ a při podrobnějším rozboru se psi donucují a stresují. Snažím se naučit majitele, jak rozeznat pozitivní metodu vlastním rozumem a nikoli na základě názvu a nálepky. Základní princip je ten, že při pozitivním přístupu pes dělá něco, protože chce a ne proto, že musí.