Z vlastní zkušenosti vím, jaký je to pocit mít psa s problémovým chováním. Je to pro majitele vždy velmi složitá situace. Proto jsem rád, že mohu už od roku 2009 pomáhat nacházet majitelům a jejich psům ten správný vztah a s jeho pomocí tak tvořit harmonické týmy založené na důvěře, respektu a komunikaci. 

Velkou část mé práce tvoří náprava problémového chování psů, ať už pomocí individuálních konzultací nebo skupinových akcí.

Mým cílem je, aby byly dobré psí školy dostupné co největšímu počtu majitelů psů. Z tohoto důvodu jsem inicioval projekt Dobrá Psí Škola. Pokud je také Vašim cílem spokojený pes a majitel, přejete si mít vlastní školu, nebo chcete svoji školu zapojit do našeho programu, neváhejte a kontaktujte mě.

Vyřešte problémy se svým psem bez trestů a násilí.

Pomocí behaviorální terapie a změnou komunikace mezi psem a majitelem jsem pomohl již stovkám problémovým psům být zase partnerem a přítelem. Pomohu Vám vyřešit VŠECHNY DRUHY PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ pozitivním způsobem, tedy bez trestů či korekcí. Podrobnosti najdete pod Problémové chování, kde najdete podrobný popis některých problémů a i nástin řešení. Jak probíhá terapie a přihlášení, najdete pod individuální konzultace. Také se můžete zúčastnit některé z mnou vedených skupinových akcí

Řešení na „první dobrou“

Velmi často se setkávám s tím, že řeším chování psů, které už se někdo snažil „vychovat“ či „převychovat“ a výsledkem je často strachové chování, zhoršení či vznik agrese a podobně. Každé problémové chování je možné řešit pozitivně. Je mi těchto psů vždy velmi líto, plno příběhů najdete v mých článcích.

Přednášky online

Na slideslive.com/dobrapsiskola najdete přednášky na téma separační  úzkost, strach a zdarma přednášku Tři pilíře vztahu člověka a psa.

Individuální konzultace

Nejvhodnější z možností, jak (začít) řešit problémové chování Vašeho psa, je individuální konzultace. 

Na první konzultaci podrobně probereme způsob Vašeho soužití a problémy, které s pejskem máte. Uděláme podrobnou analýzu problému (či problémů) a příčin, které k tomu vedly. Také budu chtít vědět, jaká je Vaše představa o ideálním chování, kterého chcete u svého psa dosáhnout. Nebudu hodnotit a komentovat, co jste zatím vyzkoušeli a dělali. Vím, že každý majitel chce pro svého psa to nejlepší a není jeho vina, že měl smůlu na rádce a informace. Bohužel ale někteří „výcvikáři“ mají necitlivé metody, které nevedou k vytvoření vztahu člověka a psa, ale  vedou přímo k jeho narušení nebo zničení, stejně jako některé rady na internetu. Poslušnost u psa nemusí být zaplacena jeho komfortem, vztahem s majitelem, strachem a v mnoha případech hrozícím (zbytečným) utracením. Stačí dělat správné věci správně. Přečtěte si také moje Zásady, napoví Vám víc o mém přístupu k řešení problémového chování.

Více informací o individuálních konzultacích a dotazník s žádostí najdete zde

Šťastný pes = šťastný majitel

Velkou částí mé práce je pomáhat majitelům psů se zvyšováním kvality vztahu a důvěry. Šťastný pes je ten, který žije v souladu s prostředím a v souladu se svou lidskou smečkou. Pomohu Vám porozumět svému psovi a naučím Vás komunikovat s ním tak, aby Vám rozuměl.

Seriál článků v Lidových novinách, který jsem vymyslel, organizoval a z části napsal je zde 

Další možnosti pomoci pro vyšší kvalitu vztahu či pro úspěchy

Základní výchova a výcvik.

Výchova rodinného psa.

Výchova a socializace štěňat.

Náprava nežádoucího chování, zejména agresivity, strachu, dominance a bázlivosti.

Převýchova nežádoucích (zlo)zvyků.

Odborné poradenství a konzultace.

Příprava na zkoušky, výstavy a bonitace.

Přednášková a vzdělávací činnost.

Pořádání víkendových seminářů a letních výcvikových táborů.

Příprava na soutěže a závody.

Příprava a tréninky na výstavy, zkoušky a bonitace.

Trénink speciálních dovedností (film, divadlo a další).

Předejděte problémům

Pomohu Vám rozhodnout se pro správné plemeno podle Vašeho životního stylu, Vašich potřeb a možností. Mohu Vám také pomoci vybrat správného chovatele, vybrat správného psa či fenu z vrhu. A nebo Vám rád pomohu vybrat si z útulku takového psa, který bude odpovídat Vašim potřebám a nárokům, abyste předešli problémům.

Moje zásady

Vztah se psem je složen z plné důvěry, vzájemného respektu a správné komunikace

Pozitivní metody jsou postaveny na týmové souhře, na vztahu člověka a psa a na pozitivních prožitcích. Více a podrobně také v článcích.

Problémové je chování nikoli pes

Věřím a vím, že všichni psi jsou v jádru skvělí. Bohužel dostali vrozené či získali životem špatné návyky, špatnou zkušenost, strach či něco podobného. 

Učení správného místo odnaučování špatného chování

Učení správného chování je daleko jednodušší a rychlejší řešení než odnaučování špatného chování, neboť má jasný výsledek. Pokud nějaké chování psovi zakážete/potlačíte/zabráníte, nevíte, jakým jiným (někdy ještě horším) chováním ho pes nahradí.

Jde to i bez trestů, zákazů a korekcí

Pokud psa naučíte, co má dělat a proč to má dělat, tak není potřeba trestat a používat různé donucovací pomůcky, počínaje škrtícím obojkem a konče ranami elektrickým proudem.

Hra jako základní kámen důvěry

Psi i vlci si rádi hrají, hrou se učí poznávat svět, hrou se učí znát chování ostatních členů týmu a zvyšuje se tak pocit sounáležitosti. Pomocí her lze dosáhnout skvělých výsledků zábavným způsobem.

Pozitivně také znamená chtít místo muset

U problémů, kdy pes něco nedělá, je obvykle nepochopení psa, co dělat má, nedostatek motivace nebo strach činnost provést. Při správné analýze je řešení obvykle snadné a rychlé.  

Profesionalita a znalost etologie

Odmítám různá amatérská a laická řešení, ne proto, že bych byl nesnášenlivý, ale proto, že podobná řešení ke mně přivedla spousty majitelů se psy ve špatném psychickém stavu, a to většinou zbytečně; na začátku byl drobný problém s poslušností a na konci výsledkem práce dvou – tří „odborníků“ pes na hranici utracení. Správné řešení nesmí problém zhoršit.

Vůdce smečky nebo dobrý šéf

Má-li pes respektovat majitele beze strachu a donucení, je třeba si respekt získat pozitivně; být pro psa dobrým šéfem, kterého se nebojí, kterému věří, a se kterým chce být. Odmítám využívat metody „vůdců smečky“, které využívají strachu a nátlaku.

Pozitivně není o názvu

Jsou metody a lidé, kteří se tváří jako „pozitivní“ a při podrobnějším rozboru se psi donucují a stresují. Snažím se naučit majitele, jak rozeznat pozitivní metodu vlastním rozumem a nikoli na základě názvu a nálepky. Základní princip je ten, že při pozitivním přístupu pes dělá něco, protože chce a ne proto, že musí.

Tyto reference jsou od mých klientů.

Seriál článků v Lidových novinách,. který jsem vymyslel, organizoval a z části napsal je zde 

Publikace

Pravidelně najdete mé články na serveru Dogopedie.cz (seznam článků zde) a v každém čísle časopisu Haf-Mňau.

a články z Haf-Mňau jsou uloženy také zde v Články

Seznam mých starších článků, které najdete jinde na internetu